Bestuur en Raad van Toezicht

André Stuart - Directeur Stichting Moria

De dagelijkse leiding van Stichting Moria ligt in handen van directeur en bestuurder drs. André Stuart.

De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal betrokken en deskundige vrijwilligers die actief toezicht houden op wat er zich bij Moria afspeelt. Zij stellen op hoofdlijnen het beleid vast.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen.

  • Fr. Jacques Scholte – voorzitter (Fraters Maristen)
  • Dhr. Frank den Heten – lid
  • Fr. Gerard de Haan – lid (Fraters Maristen)
  • De heer Frits van Opdorp – lid
  • Fr. Henk Huirne – lid (Fraters van Utrecht)