Opzet van het re-integratietraject

Je verblijf bij Moria is verdeeld in vijf onderdelen of fasen. De eerste drie fasen vinden plaats in een groot huis waar je samen met anderen woont. We noemen dit deel Moria Binnen. Vervolgens kun je doorstromen naar Moria Buiten. Je hebt dan je eigen woning en krijgt wekelijks je persoonlijk begeleider op bezoek.

Moria Binnen

Na een kennismakingsweek, fase 1, krijg je bij Moria veel tijd, vijf tot zeven weken, om voor jezelf de balans op te maken en te inventariseren waar je nu staat, wat je wilt bereiken, wat je daarvoor moet doen en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt (fase 2). Vervolgens ga je daadwerkelijk aan de slag om werk te maken van je plannen in je individuele traject (fase 3). In de regel zit je dan al op school of ben je overdag buiten de deur om te werken, maar je woont nog wel bij Moria in het grote huis dat we Moria Binnen noemen. De duur van dit individuele traject verschilt per persoon - belangrijk is wat jij nodig hebt aan tijd om een goede basis voor je toekomst te leggen - en varieert tussen de drie en de twaalf maanden.

Moria Buiten

Dan breekt het moment aan dat je zelfstandig gaat wonen in Moria Buiten (fase 4). Moria regelt dan een huis of een appartement voor jou. Je krijgt dan een andere persoonlijk begeleider die je aanspreekpunt wordt en je in principe elke week opzoekt. De begeleiding die we je bieden als je zelfstandig woont noemen we ambulante begeleiding: begeleiding die bij je thuis komt en die aansluit bij je zelfstandig wonen. Na een jaar is er nog fase 5, eigenlijk meer een moment dan weer een nieuw traject: je krijgt de woning dan op je eigen naam. In principe stopt de begeleiding vanuit Moria dan, al komt het voor dat we toch nog afspreken om je op onderdelen te begeleiden, waarschijnlijk omdat je dit dan zelf nog graag wilt.