Zingeving

Moria is 'de plaats waar wordt gezien' (de naam met deze betekenis komt uit een Bijbelverhaal). Deze visie krijgt betekenis in de manier waarop we met je samen willen werken, maar als het goed is merk je het ook aan de sfeer in huis. We doen er ons best voor om te zorgen dat we bij Moria met aandacht voor elkaar samen leven en werken. Bij Moria is er voor het leefgebied zingeving een speciale plaats. Het betekent dat er bij Moria veel ruimte is om samen te zoeken naar wat je leven zin geeft. Wat is de bedoeling en het doel van jouw leven? We geloven dat het de belangrijkste opgave voor iedere mens is om jezelf te worden, jezelf als het ware te 'actualiseren', om aan jezelf en aan anderen te laten zien wie je in essentie bent. Het is het proces van authentiek worden, van gewaarworden van je zielskwaliteiten en het leren leven van die zielskwaliteiten. Het gaat om een vorm van zelfreflectie, van leren zien en worden wie je bent. Het is het proces van diepe acceptatie van wat is in het vertrouwen dat het anders wordt.

Zingevingsvragen gaan over de betekenis van je eigen leven, de keuzes die je kunt maken en de waardering die daarop volgt. Het gaat om een ontdekkingstocht van nieuwe kansen en nieuwe keuzes met eigen regels, normen en waarden.

Je zult zien dat de zingevingsopdrachten bij Moria een speciale plaats innemen. Maar pas op. Het bijzondere van zingeving is dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is. We zijn hier allemaal mee bezig, de hele dag, het is zo gewoon als de lucht die we inademen. We geven de hele dag betekenis aan onze wereld. Op álle leefgebieden. Maar wélke betekenis je geeft aan je werk, je relaties, je geld, dát maakt alle verschil.