Moria viert kerst

25 december 2013

Persoonlijk begeleider Said Tahri

De kerstdagen: voor velen de mooiste tijd van het jaar. Mensen komen samen met hun familie en staan stil bij de geboorte van Jezus. Ze lezen het verhaal van de zoektocht van Maria en Jozef naar een plek voor Maria's aanstaande bevalling. Alle herbergen waar ze aankloppen zitten vol. Ze kunnen nergens terecht. Hoe lastig moet dat zijn geweest meer dan 2000 jaar geleden?

Collega persoonlijk begeleider Justin Weeteling weet dit mooi over te brengen tijdens onze gezamenlijke kerstviering bij Moria op donderdag 19 december jongstleden. Hij geeft haarfijn aan dat het verhaal van toen overeenkomsten vertoont met het verhaal van de jongens bij Moria nu. Ook zij hebben vaak de ervaring nergens gewenst te zijn. Ze kloppen aan bij verschillende instanties, maar krijgen geen gehoor. Familieleden staan niet op hun komst te wachten. Dikwijls met goede redenen trouwens; dat geven de jongens zelf als eerste toe. Of ze zaten tijdens een vorige kerst simpelweg achter gesloten deuren ...

Kerst is een feest van samen zijn vertelt Justin. Hij laat ons een YouTube-filmpje zien dat op eigentijdse wijze aansluit bij het verhaal van Maria en Jozef. De aanwezige jongens kijken aandachtig. Een aantal bewoners deelt hun kerstgedachten met ons.

Anderson doet dit met een filmpje over een man die een spoorbrug bedient. Een treinmachinist negeert een rood stoplicht, waarna de trein snel de openstaande brug nadert. Het zoontje van de brugwachter probeert de brug met de hand te bedienen, maar valt tussen de rails en komt vast te zitten. De vader moet razendsnel beslissen: kies ik voor het leven van mijn zoontje en laat ik een trein vol  mensen verongelukken? Of red ik de trein? Hij kiest voor het laatste. Essentie van het ontroerende filmpje is dat ook God zijn enige zoon heeft opgeofferd voor de mensheid, hetzelfde als de vader in het filmpje.

Angelo leest een zelf geschreven gedicht voor. Dit getuigt van veel lef. Maar we ontdekken nu zijn verborgen talent. Het is namelijk erg knap gedaan. Malut vertelt aan iedereen hoe fijn hij het vindt bij Moria en hoe dankbaar hij is voor de kansen die hij krijgt. Tot slot toont Mitchell met een filmpje hoe de Nederlandse Surinamers kerst vieren ver weg van huis. Dit gebeurt erg muzikaal! Vrijwilliger Huub sluit de avond af met een mooi verhaal gericht aan de jongens.

We kunnen op een mooie kerstviering terugkijken. Het was een kerstviering van ons allemaal, waar iedereen actief aan deelnam. Dit door gewoon simpelweg aanwezig te zijn of door een mooie inbreng. Het was allemaal fijn.

Said Tahri, persoonlijk begeleider