Superfijn als je blijft eten!

03 april 2017

Sinds 1 maart heeft Moria zijn eigen ambulante team. Persoonlijk begeleiders Daniëla en Elzart begeleiden de groeiende groep buiten-bewoners. Jongens die al een hele weg bij Moria hebben afgelegd en verder gaan op hun eigen plek. Maar nog met begeleiding door Moria. Elzart en Daniëla vertellen over hun nieuwe baan.

(Tekst: André Stuart)

Elzart Sluiters (57) heeft er al een hele carrière bij Moria opzitten. Inmiddels is hij de nestor van het vaste team van negen begeleiders. Begonnen in 1998 als staflid, zo heette dat toen een beetje deftig, was hij ook instructeur in de fietsenwerkplaats, woonbegeleider, mentor, persoonlijk begeleider en studentenbegeleider. En als intaker heeft hij alle gevangenissen van Nederland van binnen gezien om er de jongens te spreken die een plekje bij Moria wilden bemachtigen. Sinds 1 maart is Elzart begonnen aan zijn nieuwste klus. Samen met Daniëla van Es (27) is hij ambulant begeleider van de 18 bewoners van Moria Buiten, de "ambulante tweede helft" van het verblijf bij Moria, waar de jongens met hulp van de Nijmeegse woningcorporaties hun eigen huisje hebben. Het eerste jaar huurt Moria, maar als dat goed gaat wordt de woning overgeschreven op naam van de bewoner.

Elzart: "De afgelopen jaren zit Moria Buiten flink in de lift. Toen Moria begon bestond zoiets nog niet en woonden alle jongens bij elkaar, maar nu hebben steeds meer deelnemers hun eigen huisje. We gaan naar de twintig toe. Tot voor kort begeleidde elke persoonlijk begeleider zowel de jongens binnen als die van buiten. Maar dat was steeds minder goed te doen met zo'n groot aantal. Daarom hebben we het nu anders georganiseerd. Zeven persoonlijk begeleiders richten zich op de jongens binnen, terwijl wij tweeën ons focussen op de jongens die zelfstandig wonen. We kunnen ons nu specialiseren, onze begeleiding verder verbeteren voor die groep, ze alle aandacht geven."

Al is Moria er net mee begonnen, de eerste ervaringen zijn positief. Zoals dat bij Moria gaat wordt het allemaal niet van bovenaf bedacht, maar gaan medewerkers met zo'n nieuwe ontwikkeling ook grotendeels zelf aan de slag.

Daniëla, ooit bij Moria begon als stagiair: "We hebben de ruimte gekregen om het vorm te geven op basis van eigen gevoel en ervaring. We maakten ons van tevoren wel wat zorgen: past de puzzel wel? En ja, we moeten nog een beetje de nieuwe routine vinden. Maar het is echt fijn. Ik moet zeggen dat het mij persoonlijk goed bevalt. Het is rustiger werken 1-op-1 in dan met de groep in het grote huis, waar je je aandacht moet verdelen over heel veel jongens en al snel opgeslokt raakt door ad hoc werken. Ik ervaar nu minder stress en kan rustiger en sneller handelen voor de buitenjongens. Ik ga nu elke week bij iedereen op bezoek. Omdat we hier in huis niet meer elke dag op het rooster staan kan ik gaan wanneer ik wil. Dat vraagt wel goed plannen, maar dat kan ik goed." Elzart: "Ja, daar sta je hier wel om bekend!" Daniëla: "Op het einde van elke afspraak plan ik gewoon de volgende, eigenlijk heel simpel, zo loopt het goed door."

Daniëla en Elzart hebben hun eigen mobiele kantoor met ieder een laptop en een telefoon. Ze zijn veel op pad, maar af en toe ook terug op het oude honk waar de grote vergadertafel dan hun werkplek is. Met de jongens communiceren ze veel via Whatsapp voor het maken van afspraken en voor regeldingetjes. Als ze op huisbezoek gaan hebben ze de administratie bij zich op hun computer en kunnen meteen zaken regelen.

Daniëla: "Vroeger had iedereen toch een beetje zijn eigen werkwijze. Nu hebben wij de touwtjes stevig in handen. We moeten alle ins en outs nog wat leren kennen. Soms zijn indicaties nog niet aangevraagd. En dat is tegenwoordig wel een must want zonder indicaties krijgen we geen geld voor het werk dat we doen. Wat dat betreft is er wel het nodige veranderd sinds de tijd dat Moria door congregaties werd gefinancierd."

Dat Elzart en Daniëla wekelijks langskomen wil niet zeggen dat de bewoners niks meer hoeven te doen. Integendeel. Elzart: "We willen dat mensen zelf aan de slag gaan en bijvoorbeeld een statusformulier aanvragen voor een uitkering."

Daniëla: "Mensen van buiten vragen zich wel eens af of je je steeds veilig voelt. We kennen de jongens allang er is in het grote huis al een relatie opgebouwd. Dat is toch anders dan organisaties waar alleen ambulante begeleiding wordt geboden. Mensen wonen bij Moria het eerste jaar samen in een groot huis waar bewoners en begeleiders de hele dag met elkaar omgaan. Onze methodiek is die van de milieutherapie en het sociaal-therapeutisch model. Dit betekent dat de jongens die bij Moria komen wonen een tijdje in een soort minisamenleving terecht komen waar ze voorbereid worden op hun terugkeer in de samenleving. Met een duidelijk, voorspelbaar milieu van met elkaar omgaan. Ja, daar werken we ook nog wel aan."

Daniëla: "Met twee jongens die moeite hebben met uitkomen met hun geld doe ik elke dag boodschappen als het moet. Van tevoren maken we een boodschappenlijst en dan gaan we naar de Lidl. Het is wel een verrassing voor zo'n jongen als hij dan ineens wel uitkomt met zijn geld. Op woensdag kan iedereen voor 1 euro mee-eten bij Moria. Die mogelijkheid zetten we natuurlijk ook in. Want dat is niet alleen goedkoop maar ook heel gezellig. Dan zit bij Moria vaak de hele boel vol en wordt er lekker gekookt. De jongens vinden het meestal superfijn als je ook bij hun blijft eten. En wat ik ook leuk vind: als iemand extra zijn best heeft gedaan dan gaan we ergens een visje eten. Dan trakteer ik."