Oproep: Help ons verhaal vertellen door te stemmen

03 november 2017

'Elke dag dat een jongen hier woont is winst!', zeiden de fraters en de zusters, katholieke kloosterlingen die in 1994 met Stichting Moria begonnen. Kom daar nu nog maar eens mee, in een tijd waarin alles wat je als professional doet 'SMART' tot resultaat moet leiden. Maar hoe slim is dat eigenlijk?

Jonge medewerkers van Moria hebben een nieuw re-integratieprogramma gemaakt. Ze kozen ervoor om zingeving en spiritualiteit centraal te zetten. Er wordt ruimte gemaakt voor de bewoners om hun eigen verhaal te vertellen. Dit gaat niet volgens strikte regels en op rechte lijnen, maar lijkt wel te moeten met vallen en opstaan. Het vraagt om een open blik van de begeleiders, om ruimte en vertrouwen. En ja, dat botst met de controle-blik waarin het beheersen van risico's voorop lijkt te staan. Ook Moria is onderdeel van de strafketen, dus hoe moet dat?

Zijn we de enigen die worstelen met de spanning tussen ruimte en regels, tussen controle en vertrouwen? Vast niet. Maar we willen graag een prikkelend gesprek voeren over wat we in bijna vijfentwintig jaar hebben geleerd over een werkwijze waarbij iedere dag telt.

Dat kan heel goed tijdens het Festival Forensische Zorg dat op 23 januari in Utrecht plaatsvindt en waar professionals uit de wereld van justitie, gevangeniswezen, reclassering, rechterlijke macht en de forensische zorg met elkaar in gesprek gaan. Een mooie kans voor Moria om zich op bovenstaande wijze te laten zien en horen.