Inzet van verslavingsdeskundige bij Moria

01 mei 2018

Sinds ongeveer een jaar kent Moria de inzet van een verslavingsdeskundige. Ruud van Ginneken is vanuit Iriszorg bij Moria gedetacheerd en werkt elke donderdag bij Moria in huis. Verslavingsgedrag wordt bij Moria geproblematiseerd, begrensd en behandeld.

Gedurende de afgelopen periode volgden 16 bewoners bij Ruud een verslavingsbehandelingstraject. Hiervan hebben er 3 het traject afgemaakt, zijn er 2 voortijdig afgehaakt, zitten er thans 6 in behandeling, 2 bewoners staan op de wachtlijst en 2 hebben of krijgen een klinische opname.De methodiek van Moria sluit goed aan bij de werkwijze van de verslavingsdeskundigen van Iriszorg. Bij Moria wordt de verbinding met zingeving op alle leefgebieden gezocht. Hierbij gaan de bewoners zelf aan de slag met verdiepende opdrachten waarvan het resultaat zichtbaar wordt in de eigen portfolio's. Bij Iriszorg gaan de behandelaars ervan uit dat verslavingsgedrag gezien moet worden in functie van dieperliggende oorzaken die je boven water probeert te krijgen. Verslavingsgedrag verdwijnt vaak doordat er - misschien opmerkelijk - resultaten worden geboekt op andere leefgebieden dan dat van de directe verslaving. Het is belangrijk om te zorgen voor positieve, plezierige en zinvolle activiteiten. En dingen om naar uit te zien of naartoe te werken. Je eigen huisje of die nieuwe scooter - de zogenaamde 'bekrachtigers'.

Iriszorg werkt met de A-CRA-methode. Deze is in Nederland geïntroduceerd door Hendrik Roozen. De Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) voor behandeling van alcohol en middelenmisbruik is een specifieke gedragstherapie met als doel omgevingsfactoren die aanzetten tot het gebruik van alcohol of drugs te vervangen door sociale activiteiten en gedrag die herstel ondersteunen.

Ruud van Ginneken spreekt gemiddeld 5 bewoners op een donderdagochtend bij Moria, waardoor de ochtenden goed doorlopen. De verwachting was dat er meer drop-outs zouden zijn, maar die zijn er eigenlijk niet. Bij Moria aanwezig zijn zodat de behandeling daar plaats kan vinden helpt. Bewoners lopen in en uit, maar teamleden ook. Medewerkers stellen vragen over hoe om te gaan met bewoners die verslaafd zijn, dat werkt goed met Ruud in huis. Het is belangrijk het erover te hebben, het 'verslavingsperspectief'.

Algehele conclusie: we zijn trots op de samenwerking, die straalt echt iets uit.

Andr├ę Stuart