Interview met Jet Gudden, methodiekontwikkelaar

01 april 2018

Jet was de opvolger van Jeanne Brik bij Moria toen die aan een wereldreis begon. Maar Jet heeft er zelf een hele reis bij Moria opzitten en die reis gaat nog door. Ze startte als trainer motiverende gespreksvoering als opvolger van Jeanne Brik. Maar ze heeft ook teamleden geholpen bij hun ontwikkeling. Ze hielp mee aan de ontwikkeling van de methodiek - leidde daarvoor een aantal projectgroepen - en ze werd vertrouwenspersoon voor het team. Voorheen werkte Jet in De Hunnerberg en binnen de GGZ.

'Moria kenmerkt zich door betrokken medewerkers, dat voel je meteen als je binnenkomt. Het zit in de muren en dat maakt veel verschil. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd, dat springt eruit.'

Door haar ervaring met andere organisaties weet Jet dat dit niet vanzelfsprekend is. Vaak is er een log systeem, dat is samengeklonterd uit fusies. Wat je dan krijgt is dat mensen zich terug trekken op eilandjes. En die beweging werkt weer verstorend en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

'Bij Moria is het natuurlijk ook werk in uitvoering. Het verlangen om beter te worden en daaraan te werken bestaat er en wordt gevoed. De kwaliteit van de begeleiding bij Moria is een voortdurend aandachtspunt. Daar ben je niet mee bezig als het perfect is, natuurlijk kan het ook hier beter. Moria is begonnen vanuit goede bedoelingen. Die goede bedoelingen, dat warme hart, is er gelukkig nog altijd. Het bezielt medewerkers en bewoners. Maar Moria wil niet alleen goed doen maar ook methodisch handelen. Het team wil telkens leren om beter te worden. Moria stelt zich hierbij kwetsbaar op, laat mensen van buiten meekijken.'

'Ik heb er veel bewondering voor dat Moria werkt met ex-gedetineerden. Het gaat om een bijzondere doelgroep waarbij je vaak een lange adem moet hebben om het vol te houden. Hier nemen ze de tijd voor een bewoner. Hier heb je Moria Binnen én Moria Buiten, een jaar in de groep in het grote huis en een jaar individueel wonen met begeleiding. Zo kunnen de bewoners echt wat bereiken. De nieuwe jongens die binnenkomen willen alles snel, snel. Maar bij Moria begint het eerst met vertragen. Ik denk dat het bij zingeving hoort. De bewoners leren stilstaan in een wereld waarin het vaak gaat om 'snel' en 'resultaatgericht'. De begeleiders hier stellen je dan de vraag: "Hoe sta je in de wereld en hoe wil je kijken?"'

'Dat lang doorgaan kost natuurlijk ook geld, daar moet Moria voor knokken, want vroeger kwam dat geld wat meer vanzelf via de religieuzen die met Moria begonnen zijn. De invloed van de fraters en de zusters vind je nog altijd terug, ook al zijn ze er zelf niet meer steeds bij. Ik merk het in de gesprekken. Die worden met aandacht gevoerd. De mensen hier vragen door, er is oprechte nieuwsgierigheid en belangstelling voor elkaar. Iemands motivatie wordt echt onderzocht. En je mag hier zijn zoals je bent.'