Corona-maatregelen en Moria

20 maart 2020

Graag wil ik de lezer van onze website informeren over de corona-maatregelen binnen Moria. Het is best wonderlijk hoe iets dat zo klein is en vluchtig, niet verzonnen of gemaakt en in zichzelf betekenisloos, in zo korte tijd een geweldige impact heeft gekregen door de verwoestende uitwerking ervan op mensenlevens en de economie. Het is tegelijkertijd verschrikkelijk en fascinerend.

Binnen Moria besteden we al enkele weken aandacht aan het coronavirus. In het begin natuurlijk nog wat bescheiden zoals op veel plaatsen. We hebben toen een protocol opgesteld waarmee we aandacht hebben gevraagd voor de persoonlijke en sociale hygiëne om er zo voor te zorgen dat de kans op besmetting bij Moria zo klein mogelijk blijft. Sinds deze week zijn daar een aantal nieuwe maatregelen bijgekomen. De belangrijkste:

  • Afspraken binnen en buiten Moria (van bewoners en medewerkers) worden zoveel mogelijk afgezegd, uitgesteld of via andere kanalen, zoals telefoon of Skype, afgehandeld.
  • Het team dat in huis is beperkt zich tot het kernteam van de persoonlijk begeleiders. Dit wil zeggen dat de drie stagiairs in ieder geval tot 6 april in de regel niet bij Moria zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal andere medewerkers die van thuis uit werken.
  • Gezamenlijke maaltijden zijn er niet, wel wordt er eten klaargezet of voorbereid.
  • Gezamenlijke activiteiten zoals voetbal, zwemmen en een darttoernooi worden nu niet gedaan.
  • Een opleidingsdag voor het team gaat voorlopig niet door.

Het is op dit moment best rustig in huis. Dit komt denk ik omdat we met een klein team zijn met weinig afspraken. En ook 'de buitenwereld' lijkt het rustig aan te doen. Het valt me op dat er weinig wordt gebeld. Van de andere kant is het wel zo dat er relatief veel bewoners in huis zijn omdat voor een aantal bewoners school is uitgevallen en voor anderen werk of een afspraak bij andere organisatie die nu vaak op slot zitten voor bezoek.

Gelukkig kunnen de bewoners wel naar buiten. Het team probeert de sfeer en dynamiek in huis goed te volgen en heeft hiervoor speciale aandacht tijdens de middagoverdrachten. We proberen voor de intakes alternatieven te vinden, zoals een telefonische intake. Maar ook op dit vlak ligt er binnen het gevangeniswezen veel stil. Op dit moment lijken er geen medewerkers of bewoners ziek te zijn. Maar we houden het natuurlijk goed in de gaten.

Deze week is een nieuwe persoonlijk begeleider begonnen bij Moria. Het is een rare periode om aan een nieuwe baan te beginnen maar Ralph lijkt hier op zijn plek en we zijn erg blij met hem.

Pas allemaal goed op jezelf en op elkaar!

André Stuart, directeur