Disclaimer

Inhoud

Moria besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op haar website. Toch kan het gebeuren dat de verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is. Moria behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Moria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Moria sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Moria aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Moria worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Op deze website geldt een auteursrecht van Moria. Het is verboden om zonder toestemming van Moria informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.