Oprichting

Moria is in 1994 opgericht door twee congregaties: de Zusters van Julie Postel en de Fraters Maristen. Later, vanaf 2005, zijn ook de Fraters van Utrecht bij Moria betrokken. De drie congregaties zetten zich van oudsher in voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. Oorspronkelijk ging het hierbij om onderwijs en zorg. Met Stichting Moria richtten deze religieuzen zich op de nieuwe doelgroep van ex-gedetineerde jongvolwassen mannen. 

Dankzij het initiatief en de jarenlange bestuurlijke en financiĆ«le ondersteuning door de congregaties heeft Moria kunnen groeien en was het mogelijk een professioneel en methodisch re-integratieprogramma te ontwikkelen. Moria biedt kwalitatief goede zorg, waarvoor ze ook het HKZ-keurmerk heeft gekregen. De begeleiding van Moria wordt nu gewaardeerd en ingekocht door justitie en gemeente. Moria staat sinds 2015 financieel op eigen benen; de congregaties dragen niet meer bij aan de exploitatiekosten van Moria, die haar inkomsten nu ontvangt uit zorggelden en een bijdrage van de Vriendenstichting. Toch vormen de inspiratie en bewogenheid van de fraters en de zusters nog altijd de bron van waaruit Moria werkt.