Inspectierapport: Moria goedgekeurd

Moria is een professionele, betrokken organisatie met een goed doordacht en uitgevoerd reïntegratieconcept. De begeleiding door Moria is gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van terugval in criminaliteit. Dat stelt de Inspectie voor Sanctietoepassing (ISt) van het Ministerie van Justitie in haar inspectierapport van 2007.

Meer weten? Download hieronder het volledige inspectierapport.