Missie

Moria is de 'plaats waar wordt gezien', dat is de betekenis van de naam van de Bijbelse berg Moria. Wij willen jongvolwassen mannen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen, zien zoals ze ten diepste zijn en willen worden. Door aandachtig bij hen aanwezig te zijn, maken we ruimte voor hun ontwikkeling en een leven in vrijheid. Bij Moria zijn we elkaars leerling. Moria biedt persoonlijke begeleiding, zowel intern als ambulant.

Visie

Het team blinkt uit in de begeleiding die ze biedt door naast praktische zaken aandacht te hebben voor verdieping. De medewerkers staan naast de bewoners en trekken gelijkwaardig met ze op. Moria begeleidt de deelnemers zo dat echte persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden. De bewoners leren verantwoordelijkheid te nemen en regie te voeren. Zo kunnen ze met hun vrijheid omgaan. Moria werkt hard aan een nieuw perspectief voor de bewoners. Ze kan dat niet alleen en werkt daarom samen binnen een netwerk van zorgprofessionals en ondernemers.

De begeleiders van Moria zijn goed opgeleide professionals die werken vanuit een methodische visie waarin zingeving centraal staat. De aanpak van Moria levert aantoonbaar resultaat op, ze draagt bij aan het levensgeluk van de bewoners én aan een veiliger samenleving. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de voorwaarde van de eigen professionele ontwikkeling van team, methodiek en organisatie.

Moria werkt kleinschalig in een verzorgde en veilige omgeving. Er heerst een goede sfeer doordat bewoners en medewerkers deze samen vormgeven, elkaar serieus nemen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Kernwaarden

Moria ziet
Bij Moria willen wij elkaar ten diepste zien. Wij zijn aandachtig aanwezig bij de bewoner met zijn eigenheid en achtergrond. Wij stemmen ons handelen hierop af.

Moria accepteert
Bij Moria begeleiden wij vanuit onvoorwaardelijke acceptatie en vertrouwen. Wij geloven in de bewoner met alles wat zij bij zich dragen.

Moria leert
Bij Moria zijn wij elkaars leerling. Dit veronderstelt een open houding en het ontvangen en geven van feedback.

Moria creëert
Bij Moria nemen wij de ruimte die nodig is. Wij streven naar ontwikkeling en een leven in vrijheid.