Bestuur en Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van Stichting Moria is de verantwoordelijkheid van directeur André Stuart.

De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal betrokken en deskundige vrijwilligers die actief toezicht houden op wat er zich bij Moria afspeelt. Zij stellen op hoofdlijnen het beleid vast.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen.

  • De heer drs. Frits van Opdorp - voorzitter
  • De heer Ragnar Brouwer
  • Fr. Gerard de Haan
  • De heer Albaer Hillen
  • Fr. Jacques Scholte
  • De heer Kees Swaanen
  • Mevr. drs. Ellen Venderbosch