ANBI publicatieplicht

Stichting Vrienden van Moria

De Stichting Vrienden van Moria is een ANBI-instelling. Aan deze status verbindt de belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren zoals financiële informatie. U vindt de gegevens in de jaarrekening die u hieronder kunt downloaden.

RSIN-nummer
8159.46.867

Bestuurders:
Frank den Heten, voorzitter
Paul Kwakkernaat, secretaris/penningmeester
Willem Hooglugt

Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van Moria
Pdf-document | 0,5 MB

Stichting Moria

De Stichting Moria is een ANBI-instelling. Aan deze status verbindt de belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren zoals financiële informatie. U vindt de gegevens in de jaarrekening die u hieronder kunt downloaden.

RSIN-nummer
8030.85.242

Bestuurder:
André Stuart

Commissarissen:
Frits van Opdorp, voorzitter
Charlotte Blankenspoor
Ragnar Brouwer
Gerard de Haan
Albaer Hillen
Jacques Scholte
Kees Swaanen
Ellen Venderbosch

Jaarrekening 2018 Stichting Moria
Pdf-document | 7 MB