Nalatenschap

Niet alleen tijdens uw leven, maar ook daarna kunt u Moria helpen. Dit door Moria in uw testament te begunstigen met een legaat of erfstelling.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament, waarbij u een duidelijk omschreven goed of een bepaald geldbedrag toekent aan Moria.

Erfstelling

U kunt Moria ook als erfgenaam opnemen in uw testament, waardoor Moria na uw overlijden de beschikking krijgt over (een deel van) uw vermogen of bezittingen.

Wilt u meer informatie?

Uw notaris kan u meer vertellen over het opstellen of wijzigen van een testament. U kunt ook de Notaristelefoon bellen voor meer informatie, T (0900) 346 93 93 (€ 0,25 per minuut).

Overweegt u Moria op te nemen in uw testament en wilt u een gesprek daarover? Neem contact op met André Stuart, directeur van Moria.