Justitietitel

Vanaf 1 januari 2014 vallen de diensten van Stichting Moria onder de forensische zorg en vindt verwijzing van kandidaat-bewoners plaats via Ifzo, het informatiesysteem dat het totale proces van forensische zorg ondersteunt. De ketenpartners die een verwijzende rol kunnen spelen in het plaatsingsproces, zijn:

  • de Reclassering (3RO: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils)
  • het PMO (Psycho Medisch Overleg)
  • het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie)

Aanmeldprocedure

  • 1. Bekijk hier de actuele plaatsingsmogelijkheden
  • 2. Contact via Ifzo, per mail of telefoon
  • 3. Papieren screening op basis van beschikbare rapportages
  • 4. Indien mogelijk een kennismakingsgesprek met uw cliënt
  • 5. Beslissing over plaatsing en overleg over datum van komst

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met een gz-psycholoog/psychotherapeut. Zij draagt zorg voor een zorgvuldige beoordeling van de vraag of nieuwe kandidaten bij Moria op hun plek zijn. Moria werkt hiervoor samen met Kairos uit Nijmegen.