Zorgindicatie

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Nijmegen meer verantwoordelijkheid voor zorg via de WMO. In het kader van deze transitie heeft Stichting Moria hiervoor met de Gemeente Nijmegen zorgcontracten afgesloten op basis van drie gebieden: Beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.

Financiering van de begeleiding door Moria is daarmee mogelijk via een zorgindicatie van de centrumgemeente Nijmegen. Begeleiding vindt plaats binnen een indicatie zorgzwaartepakket ZZP3c tot en met ZZP6c. 

Aanmeldingsprocedure

  • 1. Bekijk hier de actuele plaatsingsmogelijkheden
  • 2. Contact opnemen per mail of telefoon
  • 3. Papieren screening op basis van beschikbare rapportages
  • 4. Indien mogelijk een kennismakingsgesprek met uw cliënt
  • 5. Beslissing over plaatsing en overleg over datum van komst

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met een gz-psycholoog/psychotherapeut. Zij draagt zorg voor een zorgvuldige beoordeling van de vraag of nieuwe kandidaten bij Moria op hun plek zijn. Moria werkt hiervoor samen met Kairos uit Nijmegen.