Opzet

Moria kent een gefaseerd begeleidingstraject. De deelnemers werken stapsgewijs toe naar hun terugkeer in de maatschappij.

Exploratieve fase (vier weken)

In de eerste vier weken na (voorlopige) toelating brengen we uw cliënt zo volledig mogelijk in beeld. Met welke problemen en gevaren ziet hij zich na zijn vrijlating geconfronteerd? Dit alles verwerken we tot een individueel werkplan met aandacht voor o.a. wonen, werk, financiën, vrije tijd en relaties. Het individueel werkplan dient als blauwdruk voor onze begeleiding.

In de exploratieve fase kan Moria ook besluiten dat uw cliënt bij ons niet de juiste begeleiding kan krijgen. In dat geval beëindigen we de deelname.

Intramurale fase (maximaal 1 jaar)

Uw cliënt verblijft in het Moriahuis in Nijmegen waar hij onder intensieve begeleiding aan de slag gaat met zijn persoonlijke doelen. En dat stopt niet om 17:00 uur ’s avonds of bij het aanbreken van het weekend. Wie in het Moriahuis woont kan rekenen op permanente aanwezigheid van persoonlijke begeleiders. Zij leven letterlijk met uw cliënt mee en bieden hulp en feedback waar nodig.

Ambulante fase (maximaal 1 jaar)

Uw cliënt leert meer en meer op eigen benen staan. Zijn de persoonlijke doelen voor fase 1 behaald? Dan verruilt uw cliënt het Moriahuis voor een zelfstandige wooneenheid elders in de stad. De begeleiding neemt langzaamaan af tot het moment dat uw cliënt zelfstandig verder kan. Op dat moment krijgt hij aangeboden om het huurcontract op eigen naam te zetten. Nog een keer verhuizen is dan niet nodig.

Is er langere tijd ambulante begeleiding nodig? Dan behoort dit tot de mogelijkheden (mits financiering mogelijk is).