Huisregels

Om toegelaten te worden tot Moria moet uw cliënt bereid zijn om onze huisregels na te leven en hier bij binnenkomst voor te tekenen. De huisregels zijn gericht op het bewaken van de veiligheid en goede gang van zaken in en rondom het huis.

Uw cliënt is verplicht zich te houden aan geldende regels en gemaakte afspraken. Doet hij dit niet, dan kan dit leiden tot stopzetting van zijn deelname. Zo is het gebruik van alcohol en drugs verboden en wordt medewerking verwacht aan urinecontroles. Geweld of dreigen met geweld is niet toegestaan en leidt onherroepelijk tot uitsluiting van het programma.

Tijdens de interne fase moet uw cliënt zijn aan- en afwezigheid melden. Er zijn tijden dat hij in huis moet zijn. Dit is echter afhankelijk van de dagen van de week, de mate waarin hij gevorderd is in het programma en of er sprake is van een (vrijheidsbeperkende) justitiële titel.