Toelatingscriteria

Er zijn 3 manieren om in aanmerking te komen voor een begeleidingstraject bij Stichting Moria. Plaatsing kan op basis van een:

Justitietitel

Verblijf in een justitieel kader is mogelijk met de volgende justitiĆ«le titels:

  • Penitentiair programma
  • Schorsing voorlopige hechtenis
  • ISD-maatregel
  • Overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43.3 Pbw)
  • Voorwaardelijke invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)
  • Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

Zorgindicatie

Financiering is mogelijk via een zorgindicatie van de centrumgemeente Nijmegen (WMO). Moria biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Begeleiding vindt plaats binnen een indicatie zorgzwaartepakket ZZP3c tot en met ZZP6c. 

Vrijwillige aanmelding

Naast plaatsing met een zorg- en/of forensiche titel, kent Moria ook de mogelijkheid van vrijwillige aanmelding. Meer informatie over de vrijwillige aanmeldprocedure vindt u hier.