Begeleidingsdoelen

De bewoner en zijn begeleider onderzoeken de risico's en de beschermende factoren en stellen doelen op voor de volgende acht leefgebieden:

  • Zingeving
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch dagelijks functioneren
  • Werk en activiteiten
  • Huisvesting
  • Financiën

Door individuele gesprekken en opdrachten ontstaan inzichten met betrekking tot het verleden en doelen voor de toekomst. Wekelijks wordt stilgestaan bij de voortgang, de successen en de belemmeringen. Tijdens het verblijf binnen Moria worden leersituaties aangereikt op diverse leefgebieden. Het psychisch en sociaal functioneren in relatie tot anderen krijgt binnen Moria volop de aandacht door middel van individuele begeleiding, de groepsdynamiek en de groepsbijeenkomsten. Naast deze persoonlijke ontwikkeldoelen is er ook praktische ondersteuning voor de invulling van de leefgebieden wonen, werken, financiën en huisvesting.

Zingeving vormt voor elk leefgebied de basis. Door middel van een portfolio presenteert de bewoner in het multidisciplinair overleg (MDO) zijn persoonlijk proces, terwijl zijn doelen voor de toekomst worden vertaald in een werkplan voor een bepaalde periode. Deze werkwijze wordt gedurende het re-integratieprogramma gevolgd met als uiteindelijk resultaat de verwerving van een succesvolle plek in de maatschappij.