Het re-integratietraject in schema

Fase 1: Kennismaking en start Moria Binnen (duurt 1 week)

 • 3 dagenkennismaking aan de hand van het kennismakingsprogramma;
 • Bewoner richt zijn kamer in;
 • Kennismaken met alle medewerkers en bewoners;
 • 2 dagen dagbesteding;
 • Bewoner ontvangt zijn werkboek en portfolio en maakt de eerste opdrachten;
 • Weekplanning opmaken.

Fase 2: Inventarisatie (duurt 5 tot 7 weken)

 • Bewoner gaat verder met het opmaken van zijn portfolio aan de hand van het werkboek;
 • Het leefgebied zingeving wordt door de bewoner als eerste opgepakt samen met zijn persoonlijk begeleider;
 • Bewoner maakt een overzicht van de leefgebieden waarop hij de meeste begeleiding nodig zal hebben met een korte toelichting waarom;
 • Bewoner neemt deel aan de bewonersvergaderingen;
 • 3 dagen dagbesteding per week;
 • Bewoner doet samen met zijn persoonlijk begeleider de ZRM-meting, waarmee hij inzicht krijgt in waar hij nu staat op de verschillende leefgebieden en in hoeverre hij al grip heeft op wat hij wil bereiken;
 • Op het einde van deze periode presenteert de bewoner zijn portfolio met de gemaakte opdrachten en zijn perspectiefplan tijdens het eerste MDO.

Fase 3: Start individueel traject (duurt 3 tot 12 maanden)

 • Bewoner heeft een duidelijke doel voor ogen voor de leefgebieden die voor hem belangrijk en noodzakelijk zijn;
 • Wekelijks heeft de bewoner een begeleidingsgesprek met zijn persoonlijk begeleider;
 • Bewoner werkt verder aan zijn portfolio waarbij hij het werkboek van Moria gebruikt;
 • Per leefgebied wordt er gewerkt met het verwerven van competenties;
 • Bewoner neemt deel aan de zogenaamde TIP-bijeenkomsten, waarbij hij en zijn medebewoners nadenken over een onderwerp dat door een van hen wordt ingebracht en waarbij zij elkaar advies (leren) geven;
 • Deelname aan bewonersvergaderingen;
 • 4 dagen dagbesteding per week in de vorm van dagbesteding, school of werk;
 • Indien ge├»ndiceerd en/of afgesproken tijdens het eerste MDO start er parallel aan het begeleidingstraject van Moria ook een behandeltraject bij bijvoorbeeld Kairos (geestelijke gezondheidszorg) of Iriszorg (verslavingszorg);
 • Iedere 3 maanden vindt er een MDO plaats dat de bewoner voorbereidt samen met zijn persoonlijk begeleider. De bewoner presenteert daar zijn portfolio en (bijgewerkte) perspectiefplan.

Fase 4: Zelfstandig wonen in Moria Buiten (duurt 12 maanden)

 • Eigen huisvesting voor minimaal 1 jaar onder verantwoordelijkheid van Moria;
 • Praktische begeleiding door een van de twee ambulante begeleiders van Moria Buiten;
 • De intensiteit van deze ambulante begeleiding hangt af van de hulp die de bewoner nodig heeft;
 • 4 dagen dagbesteding in de vorm van school of werk;
 • Sociaal netwerk;
 • Vrijetijdsbesteding/hobby;
 • Individuele behandeling bij Kairos wordt afgebouwd;
 • Iedere 6 maanden vindt er een MDO plaats.

Fase 5: De Omklap

 • Bewoner woont zelfstandig, de woning staat op zijn eigen naam;
 • De begeleiding door Moria is gestopt al kunnen er met de bewoner op onderdelen nog afspraken worden gemaakt over nazorg;
 • Eventuele behandeling bij Kairos of Iriszorg is afgerond.