Leefmilieu binnen Moria

Binnen Moria wordt het milieu op een methodische manier en in samenhang met de doelstelling en de kernwaarden vormgegeven. Het methodisch handelen van de persoonlijk begeleiders is gericht op de re-integratiedoelen van de bewoners vanuit een milieu-therapeutisch referentiekader. De vormgeving van het milieu geeft vanuit dit referentiekader structuur aan de bewoners en aan de medewerkers.

Meer specifiek krijgt binnen Moria de milieutherapie gestalte door toepassing van het zogenaamde sociaal-therapeutische model. Deze werkwijze is in het bijzonder geïndiceerd voor mensen die problemen hebben op het vlak van aanpassingen aan anderen en aan de maatschappij. Het sociaal-therapeutisch model gaat ervan uit dat de problematiek van de bewoner zich manifesteert in de sociale rol binnen Moria en tijdens zijn re-integratieproces. Zowel binnen Moria als ook in de maatschappij gelden sociale regels en vindt er interactie tussen mensen plaats waar je mee te maken krijgt. Het sociaal-therapeutisch model gaat ervan uit dat persoonlijke groei en verandering plaats kan vinden door sociaal leren. Binnen Moria staat tweezijdige communicatie centraal en er heerst een klimaat van sociale gelijkheid in het maken van afspraken en omgangsnormen. Een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen teamleden en bewoners wordt met elkaar afgestemd. Er is een sfeer van warmte en veiligheid. Het team is betrouwbaar en staat open voor de behoeftes van de bewoners.

De relatie tussen bewoners onderling en tussen de bewoners en de persoonlijk begeleiders krijgt veel aandacht. Reflecteren op eigen gedrag en houding is een wederkerend issue. Het re-integratieprogramma is duidelijk voor iedereen en men handelt hier ook naar: men gelooft in de methodiek. Het vormgeven van het milieu vormt de basis van Moria als een goed functionerende organisatie.