Maatwerk

Moria biedt elke deelnemer een op maat gesneden begeleidingstraject aan. Al tijdens de intakefase streven we naar een zo volledig mogelijk beeld van onze deelnemers. De eerste vier weken na toelating scherpen we dit beeld meer en meer aan, totdat het beslag krijgt in een individueel werkplan (IWP).

Individueel werkplan

Het individueel werkplan wordt in nauwe samenspraak met de deelnemer opgesteld. In gesprekken met zijn persoonlijk begeleider formuleert de deelnemer zijn eigen doelen. Ook denkt hij mee over wat nodig is om deze doelen te halen. Elke deelnemer doorloopt dus zijn eigen individuele traject.

Trainingen op maat

Tijdens het programma bieden we deelnemers diverse trainingen aan. Het trainingsaanbod stemmen we nauw af op de persoonlijke doelen uit het individueel werkplan. Veel trainingen vinden intern en individueel plaats om zo optimaal mogelijk op de belevingswereld van de deelnemer aan te sluiten.

Flexibele looptijd

De complexiteit van problemen verschilt per deelnemer. Ook het leertempo, de motivatie en het doorzettingsvermogen van deelnemers variëren. Logisch dus dat de looptijd van het programma ook flexibel is. Deelnemers doorlopen het programma in hun eigen tempo.