Een veilig leefklimaat

Moria is de 'plaats waar wordt gezien'. De bewoner zal zichzelf kunnen zijn en kan zich verder ontwikkelen wanneer hij zijn omgeving als veilig ervaart. Hij moet zich veilig voelen in de groep met de andere bewoners en de medewerkers. De begeleider richt zich, vanuit de principes van de motiverende gespreksvoering op:

 • Ondersteuning
  Begeleiders die het gedrag van de bewoners kunnen interpreteren op een manier waardoor de bewoners zich gehoord en gezien voelen zijn responsief in contact en communicatief en worden over het algemeen als zeer steunend ervaren.
 • Groei
  Een programma met dagbesteding, school en vrijetijdsbesteding, maar ook interventies die gekozen zijn bij de problematiek en die gericht zijn op een toekomst in de samenleving worden door de bewoners als zinvol ervaren en dragen bij aan een hoge mate van ontwikkeling.
 • Zo min mogelijk druk (repressie) en het opleggen van sancties
  Gebrek aan veiligheid geeft druk / repressie. Duidelijkheid over regels en het consequent hanteren van regels (eerlijkheid en rechtvaardigheid) dragen bij aan een lagere repressie. Sancties moeten redelijk zijn en zoveel mogelijk in afspraken opgenomen zijn.
 • Sfeer
  Veiligheid tussen de bewoners onderling en vertrouwen in elkaar dragen bij aan een positieve sfeer in het huis Moria. Het nakomen van afspraken en doen wat je afspreekt, is zeer belangrijk voor de bewoners.