Zingeving

Moria is de plaats waar 'de mens wordt gezien'. Deze visie krijgt betekenis in het vormgeven van het leefmilieu als ook in de manier van begeleiden. Daarbinnen krijgt zingeving een speciale plaats. Er is veel aandacht voor zingeving: samen zoeken naar de zin, de betekenis en het doel van het leven. Voor de bewoners heeft het leven tot dan toe een moeizame weg gekend. Verlies, tegenslagen en rouw, maar ook morele dilemma's waren en zijn een onderdeel van dat leven en hebben de bewoners gevormd. Onbewuste en bewuste opvattingen en betekenissen - gegeven aan gedrag, situaties, de maatschappij en aan henzelf - zijn daaruit voortgekomen.

Zingevingsvragen gaan vaak over de betekenis van je eigen leven, de keuzes die je kunt maken en de waardering die daarop volgt. Aangezien de bewoners weer gaan deelnemen aan een leven binnen de maatschappij en een leven binnen vrijheid zullen zingevingsvragen door alle leefgebieden verweven zijn en een ontdekkingstocht worden van nieuwe kansen en nieuwe keuzes met regels, normen en waarden.