Naamskeuze

De naam ‘Moria’ staat symbool voor de gebeurtenis op de berg Moria uit het bijbelverhaal van Genesis 22. In dit verhaal vraagt God aan Abraham om op weg te gaan naar de berg Moria en daar zijn geliefde zoon Isaäk te offeren. Als Abraham hoort wat hem te doen staat, valt de bodem weg onder zijn bestaan. Zonder zijn zoon is er geen toekomst. "Geen hoop meer voor mij", zoiets moet Abraham gedacht hebben. Een leven zonder verwachting, zonder perspectief, zonder verlangen meer naar wat nog zou kunnen komen. Alleen het uitzicht op een blinde muur.

Keerpunt

Met lood in zijn schoenen gaat Abraham op weg. Maar juist wanneer hij op het punt staat zijn zoon Isaäk daadwerkelijk te offeren, houdt God hem tegen. Een keerpunt in het verhaal. Abraham en Isaak verlaten samen de berg. Ze gaan anders weg dan ze gekomen zijn. De toekomst ligt weer open. ‘Moria’ betekent letterlijk: plaats waar wordt gezien.

Toekomstperspectief

Zoals Abraham op weg gaat naar de berg, zo komen jongeren die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, naar het Moriahuis. Ze zien nauwelijks een perspectief voor hun toekomst. Maar gaan met de juiste inzet en begeleiding anders weg dan ze gekomen zijn. De medewerkers van Moria willen deze jongeren zien met andere ogen: met onze (en úw) hulp kunnen zij weer een toekomst op bouwen!

Voor het 15-jarig jubileum van Moria in 2009 heeft verhalenvertelster Thérèse Heijne (1952-2010) het verhaal van Moria opnieuw verteld. U kunt het verhaal lezen door het aanklikken van onderstaande link.