Klachtenregeling

 

IK BEN ONTEVREDEN, WAT NU?

Samen met onze collega’s zetten we ons bij Moria in om kwalitatief goede zorg en begeleiding te verlenen. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over onze inzet. Zo kan je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met je omgaat. Of waren er vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klacht te melden. Hieronder informeren we je graag over hoe dat kan. Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.  

Klachtopvang
Je bespreekt je klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Hieronder geven we een aantal aandachtspunten die hierbij van belang kunnen zijn:
− reageer zo snel mogelijk wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
− probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
− je kunt natuurlijk altijd iemand meenemen om te ondersteunen, zoals de vertrouwenspersoon.
Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang je onvrede niet weggenomen of wil je deze stap overslaan? In dat geval kan je terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Deze kan je bereiken via:

    klachten@cbkz.nl
    Klachtenfunctionaris Moria
    Antwoordnummer 570
    4200 WB  GORINCHEM
    Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie
Hoewel het onze voorkeur heeft dat je onvrede via klachtopvang of door inzet van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, kan een eventuele vervolgstap zijn om je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is bereikbaar via dezelfde contactgegevens als hierboven t.a.v. Secretariaat Klachtencommissie Moria.

Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van de klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door jezelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Dit reglement kan je hier downloaden.