Waarom juist Moria?

Veel ex-gedetineerden blijven gevangen in de vicieuze cirkel van vastzitten in oud gedrag en geen perspectief zien. Alleen straffen werkt niet. Moria biedt daarom een bewezen alternatief.

Vanuit rust en ruimte werken de bewoners in een kleinschalige en persoonlijke setting aan een nieuw toekomstperspectief. Moria gaat uit van een totaalaanpak: wonen, werk en financiën, relaties, middelengebruik, vrije tijd en bezieling. De bewoner gaat samen met zijn persoonlijk begeleider aan de slag met al deze leefgebieden.
De bewoners maken een pas op de plaats en denken na over zichzelf en hun toekomst. We werken samen aan een positief leef- en leerklimaat waarbij nieuw gedrag wordt geleerd.

De persoonlijk begeleiders van Moria combineren forensische professionaliteit met een optimistische, open houding waarbij mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het team gaat op realistische en planmatige wijze op zoek naar wat voor een bewoner zinvol is.

“Ze helpen je met wat je zelf belangrijk vindt”

Voor wie?

Moria biedt opvang en persoonlijke begeleiding en zelfstandige huisvesting voor de doelgroep:

Drugs en alcohol zijn binnen Moria verboden omdat ze een succesvolle re-integratie in de weg staan en Moria een veilige en schone plek wil bieden voor alle bewoners. Bij (een terugval in) middelengebruik wordt er direct in samenwerking met een verslavingsinstelling een intensief traject opgestart. Een verslavingsdeskundige is een dag per week bij Moria voor behandeling en consult.

Hoelang?

Het leertempo, de motivatie en het doorzettings­vermogen van deelnemers variëren, dus verschillen zijn voor ons prima. We nemen de tijd die voor iemand nodig is. Een gemiddeld verblijf bestaat uit:

  1. Kennismaking en inventarisatiefase (max. 8 weken)
  2. Individueel traject (3 tot 9 maanden)
  3. Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, waarbij Moria zorgt voor een woning (1 jaar)
  4. Woning op eigen naam bewoner (met de mogelijkheid van nazorg)
Out of the box