ANBI-status

De Stichting Moria en de Stichting Vrienden van Moria zijn beiden ANBI-instellingen. Aan deze status verbindt de belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren zoals financiële informatie. U vindt de gegevens in de jaarrekening die u hieronder kunt downloaden.


Stichting Vrienden van Moria
RSIN-nummer: 8159.46.867

Bestuurders:
Frank den Heten (voorzitter)
Paul Kwakkernaat (secretaris/penningmeester)


Stichting Moria
RSIN-nummer: 8030.85.242

Bestuurder:
André Stuart

Commissarissen:
Charlotte Blankenspoor
Ragnar Brouwer
Gerard de Haan
Frits van Opdorp
Jacques Scholte
Kees Swaanen (voorzitter)
Ellen Venderbosch