ANBI-status

De Stichting Moria en de Stichting Vrienden van Moria zijn beiden ANBI-instellingen. Aan deze status verbindt de belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren zoals financiële informatie. U vindt de gegevens uit de laatste jaarrekeningen die u hieronder kunt downloaden.


Stichting Vrienden van Moria
RSIN-nummer: 8159.46.867

Bestuurders:
Frank den Heten (voorzitter)
Paul Kwakkernaat (secretaris/penningmeester)


Stichting Moria
RSIN-nummer: 8030.85.242

Bestuurder:
André Stuart

Commissarissen:
Ragnar Brouwer
Barbara van Riel
Jacques Scholte
Kees Swaanen (voorzitter)
Floris Tas
Ellen Venderbosch