Erkend goed doel

Moria erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Moria en de Stichting Vrienden van Moria zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomsten of –vennootschapsbelasting. Meer hierover leest u op de site van de belastingdienst.

U kunt een gift overmaken naar het Rabobank rekeningnummer NL 27 RABO 0135895308 t.n.v. Stichting Vrienden van Moria, Nijmegen.

Het fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van Moria: 8159.46.867.

Voor Moria betekent de ANBI-status dat wij geen successierecht of schenkingsrecht betalen over erfenissen en schenkingen. En dat is niet alleen voor ons prettig, maar ook voor u. Want zo komt uw donatie voor 100% ten goede aan het werk van Moria.