Conferentie 20 jaar Moria

November 2014 vierde Moria haar twintigste verjaardag. Dit hebben we op een bijzondere manier gedaan. In een echte en heel grote circustent die in onze achtertuin stond, zodat we veel mensen konden ontvangen voor een boeiend programma op dag een en een bruisend feest op dag twee. Tweehonderd gasten hebben die dagen de bijzondere locatie van Moria mogen ervaren en het historische huis van Moria kunnen bezoeken. Want daar vonden de workshops plaats met inspirerende sprekers uit de wereld van justitie, zorg en politiek. Cees Grimbergen bracht de afzonderlijke gesprekken samen in plenaire discussies in de tent.

Deze video laat de inzichten zien die sprekers en deelnemers hebben opgedaan tijdens de conferentie 20 jaar Moria. Het thema van deze publieke zoektocht was ‘leren balanceren tussen ruimte en regels’, waar ieder zijn eigen visie op geeft. Door deel te nemen aan verschillende sessies, met een eigen deelthema, werd met en van elkaar geleerd en naar oplossingen gezocht voor problemen binnen de sector.


3 februari 2015