‘Er komt veel op ons af’

Als iets mislukt kunnen we uit onmacht het leven tot een hel maken voor elkaar, signaleert Ine Voorham, die lang leiding gaf aan het Leger des Heils. ‘Terwijl het antwoord juist is: geloof hebben in elkaar, dat het anders kan.’

Small is beautiful, but not easy. Dat zinnetje kwam op bij lt.-kolonel Ine Voorham, toen ze kennisnam van het verhaal van Moria tot nu toe. Voorham was tot 2011 directeur van het Leger des Heils. Nog steeds is ze betrokken bij veel sociaal werk.

‘Met digitaal denken en organiseren redden we het niet’

Onze samenleving denkt digitaal, signaleert Voorham. ‘Iets is een 0 of een 1, goed of kwaad, maar zo zitten wij natuurlijk niet in elkaar, zo zit de wereld niet in elkaar. Iedere keer weer komen we daar achter, alsof we steeds weer moeten ontdekken dat we een soort toren van Babel aan het bouwen zijn.’

En als het dan mis gaat (en er gaat telkens van alles mis), dan maken we elkaar verwijten en zoeken een schuldige. Daardoor gaan we leven en werken vanuit angst en wantrouwen. Dat gebeurt in ons eigen leven, maar ook in organisaties. Alles moet te beheersen zijn – en alles moet verantwoord worden.

Wat Moria leert, is dat er ook een ander antwoord is op onmacht, zegt Voorham. En dat is geloof. ‘Niet in enge zin – hoewel ik geloof dat mijn hoop van God komt – maar gewoon: geloof in mensen. Niet het wordt niks met jou, maar ik geloof dat jij anders kan. Dat geloof doet wonderen. Dat helpt mensen om te keren.’

Ine Voorham kent Moria als lid van de Raad van Advies. Ze werd daarvoor gevraagd nadat ze in de marge van een lastige vergadering met instanties op een ministerie stafleden van Moria bemoedigde om vol te houden. ‘Er zijn altijd mensen die jullie willen steunen, zei ik.’

‘Eigen aan Moria is: jongens helpen zien wat er wel lukt’

‘Wat mij opvalt is dat Moria worstelt om de balans te vinden tussen de eisen van overheid en verzekeraars en de wil hun eigenheid te bewaren. Je hoort ze weinig klagen, wat dat betreft vind ik de mensen van Moria een voorbeeld van blijmoedig katholiek.’

De eigenheid heeft te maken met de aandacht voor wat er wel lukt, in plaats van alleen voor problemen. ‘In alle beperktheid jongens helpen, zien wie ze zijn en wat ze wel kunnen’, zegt Voorham. ‘Dat vraagt om een basis van vertrouwen. Zoals de religieuzen zeiden, die Moria oprichtten: “Elke dag dat een jongen bij ons woont is winst”.’

Voorham verwacht dat instellingen als Moria in de komende jaren veel meer mensen op zich afkrijgen die in de problemen zitten. ‘Volgend jaar nog niet, maar vanaf 2016, als het stof van de decentralisatie is neergedaald’, zegt ze. ‘Met name de sociaal kwetsbare groepen zullen het daardoor moeilijker krijgen. Er komt veel op ons af.’


21 oktober 2014