‘Moria is cruciaal’

Wethouder Bert Frings is binnenkort deels financier van Moria. In Nijmegen en omstreken is brede steun voor zijn politiek van vertrouwen. ‘Al ben ik benieuwd wat er gebeurt als er een incident is’, zegt hij.

We spreken elkaar als het contract tussen gemeente en Moria een week ondertekend is. Hoewel ook Moria moet bezuinigen, zijn beide partners tevreden over de afspraken. De gemeente heeft trajecten ingekocht en een raamovereenkomst gesloten voor begeleiding. Dat geeft beide organisaties meer ruimte.

‘Cruciaal’ noemt Bert Frings Moria, zonder aarzeling. ‘Als deze jongeren geen begeleiding krijgen na hun detentie, vallen ze terug op hun oude netwerk. Binnen de kortste keren zijn het draaideurgevallen geworden’.

‘De omgang met delinquenten vraagt om hard én zacht’

Wat is er nodig voor deze jongens?
‘Kenmerkend is dat ze een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben, en vaak een grote bek. Ze overschreeuwen zichzelf. Wat ik knap vind van Moria is dat ze een jongere een spiegel voorhouden en perspectief bieden. Wie ben je echt? Wat kun je en wil je?’

Verschillende geïnterviewden op dit blog vinden dat de overheid te weinig investeert in reclassering.
‘Dat klopt ook. De omgang met delinquenten vraagt om hard en zacht. Er is helaas te veel in het zachte gesneden. We zijn een hard rechts land geworden en organisaties als Moria en het Leger des Heils worden overvraagd. Tegelijk is het wel een blijk van hun professionele kwaliteit dat ze deze rol hebben gekregen.’

Moria laat zien dat we moeite hebben met wie en wat niet lukt of niet deugt: dat was de eerste conclusie van dit blog.
‘We accepteren geen falen meer. Dingen mogen niet mis gaan, en als het wel gebeurt, zoeken we een schuldige. Maar je moet het omdraaien, vind ik. Toen ik leraar was dacht ik: als ik één keer per jaar een kind op zijn of haar plek krijg, heb ik het goed gedaan. Moria krijgt meerdere jongens per jaar op hun plek.’

‘De gezondheidszorg is een stempelautomaat voor etiketten’

Moria is dus geen weggegooid geld, zoals een buurtbewoner eens zei?
‘Die persoon doelde waarschijnlijk op de waarde van zijn of haar huis. Als ik zoiets hoor, vraag ik ze of ze liever dak- en thuislozen naast zich hebben. We dragen als gemeente zorg voor diverse groepen, die spreiden we dus ook over de stad. Moria zit daar prima, in die mooie chique wijk.’

Moria is een huis waar mensen samen wonen en werken. Financiering gaat echter steeds meer op individuele psychiatrische indicaties.
‘Ons systeem is gekenmerkt door wantrouwen. De gezondheidszorg is een stempelautomaat voor etiketten: je moet een indicatie hebben om een traject te kunnen krijgen. Alleen huisartsen kennen nog een beschikbaarheidsfinanciering. Deze situatie is belachelijk. We medicaliseren allerlei problemen, om er een etiket op te plakken, zodat de zorg ervoor betaald kan worden. Dat maakt het heel duur.’

Wat kunt u anders doen, nu u als wethouder meer regie krijgt door de decentralisatie?
‘Voor de grote bulk van de AWBZ (langdurige zorg) geldt: we doen het indicatievrij, tenzij. Wist je dat in 93,8 procent van de gevallen de eerste aanvraag van de professional wordt gevolgd? Toch werden tot nu toe alle zorgaanvragen beoordeeld, en daarna kwam er dan een intake bij een zorgaanbieder. Dat kost € 2000,- per beoordeling. Door de regel indicatievrij – tenzij filteren we de twijfel- of complexe gevallen eruit.

Vervolgens hanteren we de regel: vertrouw de professional. Geen minutenregistratie meer voor de huishoudelijke hulp. We willen geen stapels papier laten maken waar toch niemand meer naar kijkt. We willen liever slot-kwaliteitscontrole of 360 graden feedback-controle dan trajectcontrole.’

‘Hoe vaak krijg je nou de kans om het systeem te veranderen?’

Wat betekent dat?
‘Afspraken maken over eindresultaten en daarover rapporteren. En kijken of de mensen die er werken en die er cliënt zijn tevreden zijn.’

Dus de registratiedruk bij Moria zal afnemen?
‘Wat ons betreft wel. Maar ik ga niet over de justitieplaatsen en de eisen die justitie stelt.’

En het blijft geregeld mis gaan. En dan?
‘Je kunt niet sturen op incidenten en je kunt ze niet voorkomen. Precies zo maken mensen fouten, dat is gewoon zo. Voor die opstelling is er vrijwel unanieme steun in de gemeenteraad en in de regio. Maar ik moet nog zien wat er gebeurt als er een incident is, of mijn kop dan op het hakblok komt.’

Uw opstelling is nogal een omslag.
‘Daarom is het zo leuk om op deze plek te zitten. Hoe vaak krijg je nou de kans om het systeem echt te veranderen?’


7 november 2014