Interview met Peter Hendriks (33)*

Onder de schuilnaam Peter Hendriks vertelt één van onze deelnemers zijn verhaal. Over zijn zoektocht naar een nieuw, beter leven.

Dieptepunt

Twee jaar geleden ging het ineens erg slecht met me. In korte tijd raakte ik mijn baan kwijt, mijn relatie ging uit en tot overmaat van ramp werd ik mijn kamer uitgezet. Het delict dat ik daarna pleegde, bracht mijn leven op een dieptepunt. Al gauw stond de politie op de stoep en werd ik een week gevangengezet. Eerst probeerde ik het voor mezelf nog goed te praten. Natuurlijk was ik niet zo slecht als die andere criminelen. Maar al snel realiseerde ik me dat ik die straf aan mezelf te wijten had.

Afslaan van hulp

De Forensische Psychiatrische Dienst concludeerde dat ik leed aan een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. In gewoon Nederlands wil dat zeggen dat ik moeilijke situaties ontwijk en mezelf voorhoud dat ze er niet zijn. Er waren best mensen in mijn omgeving die me wilden helpen, maar ik ging er niet op in. Ik wilde alles zelf oplossen; ondertussen deed ik niets. Toen ik ontslagen werd, had ik bijvoorbeeld recht op een uitkering. Maar die vroeg ik niet aan en ik zocht ook geen andere baan, terwijl de rekeningen zich opstapelden.

Keerpunt

In de gevangenis besefte ik dat het zo niet langer kon. Via de reclassering kwam ik in contact met Moria. Tijdens het intakegesprek voelde ik me serieus genomen. We bespraken waar ik aan zou kunnen werken en hoe we dat zouden aanpakken. Na het gesprek besefte ik dat dit dé kans was om weer grip op mijn leven te krijgen. En dat ik er in het leven niet alleen voor sta.

Persoonlijke groei

Ik ben nu een halfjaar ‘thuis bij Moria’ en heb weer structuur in mijn leven. Onder begeleiding werk ik aan het oplossen van mijn schulden, mijn sociale functioneren én mijn toekomst. Zo volg ik sinds enkele weken een thuisstudie informatica In de toekomst hoop ik een baan in die richting te vinden. Ik vind dat ik in de korte tijd bij Moria al persoonlijke groei heb doorgemaakt, hoewel ik nog een lange weg te gaan heb. Die persoonlijkheidsstoornis gaat niet meer weg, maar door goede begeleiding leer ik wel om ermee om te gaan. Ik ben blij dat Moria mij helpt een nieuw, beter leven op te bouwen. Want zeg nou zelf: iedereen verdient toch een tweede kans?”

* De naam Peter Hendriks is gefingeerd.