Comité van Aanbeveling

Bij een unieke organisatie hoort een uniek Comité van Aanbeveling. Wij zijn vereerd dat onderstaande Nederlanders onze visie, aanpak en werkwijze onderschrijven en ons steunen in ons werk.

  • Prof. Mr. A.A.M. van Agt, oud-premier en minister van Justitie
  • Mevr. Drs. M.J.T. Martens, lid van de Eerste Kamer (CDA)

Prof. mr. A.A.M. van Agt

oud-premier en minister van Justitie

Prof. Mr. A.A.M. van Agt

“Ik draag Moria een warm hart toe, omdat zij zich bekommert om jonge mensen die zich na een gevangenschap graag willen herpakken, maar moeite hebben een goede plaats te vinden in de maatschappij.”

De heer Dries van Agt startte zijn loopbaan in 1957 als advocaat. Daarna was hij achtereenvolgens hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, Minister van Justitie, Minister-President, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, ambassadeur van de Europese Gemeenschap en gasthoogleraar van de universiteit van Kyoto (Japan).

Mevr. drs. M.J.T. Martens

lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Mevr. Drs. M.J.T. Martens

"Steeds meer jongeren raken in de problemen, sommigen zelfs heel diep. Geweldig dat er organisaties bestaan als Moria, die er voor hen willen zijn en met hen willen werken aan een betere toekomst."

Mevrouw Maria Martens is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voormalig lid van het Europees Parlement en voormalig voorzitter van de CDA-delegatie in het Europees Parlement. Eerder was zij docent Levensbeschouwing, Secretaris Buitenland van de Nederlandse Missieraad en studiesecretaris van het VKMO (een samenwerkingsverband van Nationale Christelijke Maatschappelijke Organisaties). Maria Martens studeerde theologie en marketing.