Motiverende gespreksvoering

Motivatie is een constante factor die van belang is binnen het re-integratieproces van de bewoners. Iedereen heeft steun en stimulans tijdens zijn leven nodig en in het bijzonder bij het aangaan van onbekende, spannende of ingewikkelde gebeurtenissen. Ouders, partner, vrienden maar ook de persoonlijk begeleiders van Moria dienen ondersteunend te zijn voor de bewoners die activiteiten ondernemen voor een succesvolle re-integratie, waarbij ze succeservaringen maar ook frustraties en teleurstellingen tegenkomen. De begeleiders van Moria zijn dan ook in staat vanuit de motiverende gespreksvoering deze ondersteuning te bieden.

Het belangrijkste uitgangspunt van motiverende gespreksvoering is dat de bereidheid tot veranderen niet wordt gezien als een vaststaand kenmerk van de bewoner, maar als een variërend resultaat van de interactie tussen de persoonlijk begeleider en de bewoner.